OBAVIJEST POSLOVNIM PARTNERIMA O DOSTAVI E-RAČUNA

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/2018), obavještavamo sve poslovne partnere Općine Lekenik, Dječjeg vrtića Lekenik i Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik da su obvezni od 1. srpnja 2019. godine dostavljati račune u elektroničkom obliku.

 

U protivnom, računi u papirnatom obliku će se vraćati izdavatelju računa.

 

Općina Lekenik i njeni proračunski korisnici za razmjenu računa u elektroničkom obliku koristi uslugu putem servisa Moj-eRačun.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content