OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA

Obavještavam se da će se ovogodišnja Akcija „Prateći list“ – akcija skupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja – na području Sisačko-moslavačke županije održati prema rasporedu:

–          Velika Ludina – 13.07.2015 – 08.00-11.00 (Abundan d.o.o. – Sv.Mihovila 19)

–          Kutina – 16.07.2015. – 08.00-10.00 (Kod Društvenog doma – Radićeva ulica)

–          Lipovljani – 16.07.2015. – 11.00-13.00 (Kod Veterinarske ambulante –    

           Sajmišna ulica)

–          Glina – 20.07.2015. – 08.00-11.00 (Komunalac Glina d.o.o. – Jukinačka 104)

–          Sisak – 20.07.2015. – 12.30-16.00 (PZ Prvča – Mije Goričkog 58)

Akcija sakupljanja ambalažnog otpada organizira se za poljoprivredna gospodarstva (pravne osobe, OPG) koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su pravilno postupili s otpadnom ambalažom. Na gore navedenim punktovima takvi gospodarstvenici će moći vratiti praznu ambalažu i dobiti od tvrtke C.I.A.K. d.o.o. ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na propisani način. Time je zadovoljena obaveza koja proizlazi iz Zakona o otpadu.

Akcijom „Prateći list“ osiguran je besplatan povrat prazne ambalaže isključivo korisnicima proizvoda ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena.

Prilikom vraćanja prazne ambalaže poljoprivrednici su dužni imati sa sobom pravilno popunjen obrazac Prateći list za otpad i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada. Otpad proizvođača koji donese otpad bez Pratećeg lista i Deklaracije neće biti prihvaćen.

Obrasci Pratećeg lista (Obrazac PL-O) mogu se kupiti u Narodnim novinama.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Poljoprivredno savjetodavnoj službi 524-908.

 

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content