OBAVIJEST O POSTAVLJENOM KONTEJNERU ZA TEKSTIL

ZAŠTO ZBRINJAVAMO TEKSTIL?

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) Republika Hrvatska obvezna je smanjiti udio biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta. Jedna od kategorija otpada koja sadrži biorazgradivu frakciju je i tekstil.

 

U tom smislu Općina Lekenik je u suradnji s koncesionarom za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada tvrtkom Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. postavila kontejner za zbrinjavanje otpadnog tekstila. Kontejner je postavila za to ovlaštena tvrtka Z.I.T.O. Mirkovec.

Otpadni tekstil se postupkom obrade pretvara, najvećim dijelom, u krpe za čišćenje u industriji.

ŠTO SVE SMIJEMO ODLAGATI ?

U kontejner za tekstil je zabranjeno odlagati bilo koju drugu vrstu otpada. Druge vrste otpada odlažemo u „zelene otoke“, kojih ima ukupno 71 na području Općine Lekenik, na način da otpad razvrstavamo, te ga prema vrstama odlažemo u za to predviđene posude („kante“) koje se na „zelenom otoku“ nalaze.

 

KAKO?

Putem vrećica odložiti u postavljene kontejnere. Sve upute o odlaganju nalaze se na kontejneru.

GDJE JE LOKACIJA KONTEJNERA ZA OTPADNI TEKSTIL ?

Pokraj Hrvatskog doma u Lekeniku, Zagrebačka 66, Lekenik (s desne strane, na ulazu u dvorište DVD-a Lekenik)

U slučaju veće količine tekstila nazovite broj telefona 049/227-905, a tvrtka ZITO d.o.o. besplatno će zbrinuti svu količinu tekstila.

 

 

 

 

 

 

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content