OBAVIJEST NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA

OBAVIJEST NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA U K.O. LEKENIK O MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA PODATAKA NOVE IZMJERE U POSTUPKU LEGALIZACIJE ZGRADA

Umjesto geodetskog elaborata, kopija kat. plana nove izmjere Obavještavamo sve nositelje prava na nekretninama u k.o. Lekenik koji su podnijeli zahtjev za legalizaciju građevina a nisu zahtjevu priložili geodetski elaborat za nezakonito izgrađenu građevinu, mogu umjesto geodetskog elaborata priložiti kopiju katastarskog plana nove izmjere koju mogu dobiti nakon obavljenog izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih i obrađenih katastarskom izmjerom k.o. Lekenik. Kopija plana plaća se 70,00 kn i naručuje se u Područnom uredu za katastar Sisak.

Postupak izlaganja nakon provedenog geodetskog snimanja terena i izrade elaborata katastarske izmjere dijela katastarske općine Lekenik, u srpnju je započelo izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih i obrađenih katastarskom izmjerom i obnova zemljišne knjige k.o. Lekenik, koji postupak se provodi u Lekeniku, u prostoriji narodne knjižnice i čitaonice Lekenik. Podsjećamo nositelje prava na nekretninama da su sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i Odluci općinskog vijeća dužni sufinancirati katastarsku izmjeru s 400,00 kn po novoformiranoj katastarskoj čestici. Ovim putem još jednom pozivamo vlasnike i ovlaštenike prava na zemljištu, koji to još nisu učinili, da nakon provedenog postupka izlaganja, pristupe u Općinu Lekenik radi sklapanja ugovora o sufinanciranju. Očekujemo maksimalnu suradnju svih sudionika te obavezni odaziv po pozivima koje Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Sisak i Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Sisku, upućuju nositeljima prava na nekretninama u k.o. Lekenik.
(Viktorija Majcen)

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content