Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – Javni natječaj za Višeg stručnog suradnika za javnu nabavu, naplatu potraživanja, komunalno gospodarstvo i projekte.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji su se javili na Natječaj za prijem u službu Višeg stručnog suradnika za javnu nabavu, naplatu potraživanja, komunalno gospodarstvo i projekte na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i to na pisano testiranje koje će se održati:

  1. lipnja 2022. godine s početkom u 12:00 sati u zgradi Općine Lekenik, Zagrebačka 44, Lekenik, soba broj 7 – Vijećnica.

Intervju će se obaviti istog dana u 12:30 sati, ali samo sa kandidatima/kandidatkinjama koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.

Na prethodnu provjeru znanja pozivaju se samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja:

  1. LJILJA DOLOVČAK MIKOČEVIĆ, ZAGREBAČKA 101, LEKENIK

Provjera znanja i intervju obaviti će se iz slijedećih propisa:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13,137/15, 123/17, 98/19 i 144/20.) 
  2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09i 110/21
  3. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20.)
  4. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.)

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 044/527-816.

Troškove Vašeg dolaska snosite sami.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content