Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi SMŽ za 2022. godinu

Sisačko-moslavačka županija 17.1.2022. otvorila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi SMŽ za 2022. godinu.

Predmet ovoga Poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa, projekata i manifestacija svih korisnika Proračuna SMŽ iz područja kulture, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu SMŽ, a koje su od interesa za SMŽ. U ovome Pozivu sufinancirat će se sljedeći programi i projekti:

  • Manifestacije udruga u kulturi
  • Manifestacije likovne djelatnosti, kazališne, muzejsko-galerijske, nakladničke, knjižničarske, glazbeno-multimedijalne i arhivske djelatnosti
  • Manifestacije koje promiču kulturu mladih
  • Međunarodne kulturne suradnje
  • Izgradnja, održavanje i opremanje iz područja kulture
  • Zaštita i očuvanje arheološke baštine, nepokretnih kulturnih dobara

Ukupno planirana vrijednost ovoga Poziva je 600.000,00 kn, a financiraju se programi/projekti u iznosu od 1.000,00 kn do 50.000,00 kn (osim Zajednice kulturno umjetničkih udruga SMŽ koja može podnijeti prijave do 100.000,00 kn).

Prijavitelji mogu prijaviti najviše 2 programa/projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge i druge organizacije civilnog društva koje su se svojim statutima opredijelile za obavljanje djelatnosti u kulturi, čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te koje svojim djelovanjem promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.

Rok: 16.2.2022.

Poveznica: https://www.smz.hr/natjecaji/107-prosvjeta-kultura-sport/9175-javni-poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-smz-za-2022-godinu

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content