Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Općine Lekenik u 2023. godini

 1. Nagrada Općine Lekenik dodjeljuje se kao:
  1. Nagrada za životno djelo
  2. Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju
  3. Nagrada za doprinos ugledu i promidžbi Općine Lekenik u proteklom jednogodišnjem razdoblju
 2. Nagrada Općine Lekenik dodjeljuje se građanima, ustanovama i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom promicanju znanosti, kulture, prosvjete, umjetnosti, gospodarstva, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnom radu kao i za određene pothvate u području zaštite života ljudi, imovine i u drugim područjima društvenog života Općine Lekenik koje pridonose ugledu i promidžbi Općine Lekenik.
 3. Kriteriji za dodjelu Nagrade Općine Lekenik:
  1. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima koji su svojim stvarateljskim, teorijskim i praktičnim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Općine Lekenik.
  2. Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dodjeljuje se pojedincima, ustanovama i drugim pravnim osobama za najbolje postignite rezultate:
   • U teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području
   • Za objavljena, prikazana, izložena izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja
   • Kao uzornom stručnjaku i djelatniku, odnosno građaninu
  3. Nagrada za doprinos ugledu i promidžbi Općine Lekenik dodjeljuje se pojedincima i drugim pravnim osobama za njihovo djelovanje u proteklom jednogodišnjem razdoblju
 4. Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Lekenik mogu podnijeti građani, udruge građana, radna tijela Općinskog vijeća, općinsko upravno tijelo, Vijeća mjesnih odbora, ustanove, trgovačka društva, strukovna udruženja i druge pravne osobe.
 5. Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Lekenik mora sadržavati:
  • Ime i prezime, adresu kandidata, odnosno naziv i sjedište ustanove ili druge pravne osobe koja se predlaže za dodjelu nagrade
  • Područje za koje se predlaže
  • Pisano obrazloženje prijedloga
  • Raspoloživu dokumentaciju kao dokaz za prijedlog
 6. Rok za podnošenje prijedloga je 21.03.2023. godine .
  Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.
 7. Prijedlozi se podnose Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Lekenik putem Jedinstvenog upravnog odbora, Općina Lekenik, Zagrebačka 44, Lekenik u zatvorenoj omotnici s naznakom: „PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADE OPĆINE LEKENIK – NE OTVARATI“.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content