JAVNI POZIV NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA

POZIVAJU SE NOSITELJI PRAVA NA NEKRETNINAMA NA DIJELU KATASTARSKE OPĆINE LEKENIK OBUHVAĆENOG NOVOM IZMJEROM, DA PRISTUPE U OPĆINU LEKENIK, LEKENIK, ZAGREBAČKA 44, SOBA BR. 1, (Radnim danom u vremenu od 8:30 do 15:30 sati) RADI SKLAPANJA UGOVORA O SUFINANCIRANJU KATASTARSKE IZMJERE, SUKLADNO ODLUCI O SUFINANCIRANJU KATASTARSKE IZMJERE, KLASA:930-02/11-01/01, URBROJ:2176/12-12-02, OD 29. VELJAČE 2012. GODINE („Službeni vjesnik“ br. 3/12).

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content