Javni natječaj za civilne udruge 2023

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za programe i projekate koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u 2023. godini

Općina Lekenik je u Proračunu za 2023. godinu osigurala financijska sredstva u iznosu od 10.618 eura za programe i projekte od javnog interesa koje provode udruge s područja Općine Lekenik, društvenog usmjerenja, a koje imaju ciljeve ulaganja u opće dobro, te se definiraju kroz djelatnosti, poslove, programe, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Lekenik i njeno stanovništvo.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content