N A T J E Č A J za dodjelu poduzetničkih kredita

Sisačko-moslavačka županija raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu poduzetničkih kredita po Projektu „PODUZETNIČKI KREDITI – 2014“ u 2015. godini.

Na temelju Odluke o nastavku provedbe Projekta «Poduzetnički krediti» – 2014 u 2015. godini, Ugovora o provedbi Projekta «Poduzetnički krediti – 2014» te Dodatka Ugovoru o provedbi Projekta «Poduzetnički krediti – 2014» u 2015. godini koji je zaključen između Sisačko-moslavačke županije i «PRIVREDNA BANKA» d.d., «ZAGREBAČKA BANKA» d.d., »ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK» d.d., »OTP BANKA» d.d., »RAIFFEISENBANK AUSTRIA» d.d., «CROATIA BANKA» d.d., «HRVATSKA POŠTANSKA BANKA» d.d., «PODRAVSKA BANKA» d.d., «SG-SPLITSKA BANKA» d.d. i «VENETO BANKA» d.d., te Gradova KUTINA, NOVSKA, PETRINJA, POPOVAČA, HRVATSKA KOSTAJNICA, GLINA i Općina DVOR, MAJUR, DONJI KUKURUZARI, LEKENIK, VELIKA LUDINA, LIPOVLJANI i TOPUSKO, Sisačko-moslavačka županija raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu poduzetničkih kredita
po Projektu „PODUZETNIČKI KREDITI – 2014“ u 2015. godini.

U prilogu tekst poziva, obrazac i upute.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content