KATASTARSKA IZMJERA NA PODRUČJU OPĆINE LEKENIK ZA DIO K.O. VUKOJEVAC

Poziv svim nositeljima prava na katastarskim česticama u Društveni dom Josip Birek, Zagrebačka 10, Donji Vukojevac.

Izmjera_Vukojevac_poziv

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content