JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA STRADALIMA U POTRESU

KRITERIJI

Novčana pomoć namijenjena je građanima koji su imali prijavljeno prebivalište ili  boravište na dan 28. / 29. prosinca 2020. godine na potresom pogođenom području u nekretnini koja je pretrpjela materijalna oštećenja, a koja će se demonstrirati fotografijama, potvrdom statičara ili izjavom / opisom oštećenja, fotografijom naljepnice i slično. Potresom pogođeno područje uključuje Sisačko-moslavačku, Zagrebačku i Karlovačku županiju.

Stanovnici kojima su u potresima 28. i 29. prosinca 2020. oštećene nekretnine Zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći mogu preuzeti i predati za područje Općine Lekenik u Hrvatskoj pošti Lekenik, Hrvatskih branitelja 1 i prostoru bivše  OTP banke sada prostor Općine Lekenik, Zagrebačka 77, radnim danom u vremenu od 09 do 14,00 sati.

Na istim se mjestima predaju ispunjeni zahtjevi ili se mogu poslati poštom na adresu Hrvatski Crveni križ, Ulica Crvenog križa 16, 10000 Zagreb.

Osobe koje žive na teško pristupačnim lokacijama i one koje su slabo ili potpuno nepokretne, obilazit će mobilni timovi Crvenoga križa.

Iznos novčane pomoći ovisit će o broju prikupljenih i odobrenih zahtjeva te prikupljenim sredstvima.

Onima koji zadovoljavaju kriterij, novčana pomoć bit će isplaćena na tekući račun ili na zaštićeni račun te putem Hrvatske pošte (u prostorijama poštanskog ureda ili poštanskom uputnicom na adresu trenutnog smještaja).

Na besplatnom telefonu 0800 1188 mogu se dobiti dodatne informacije.

 

UPUTE

 

Zahtjevi se podnose u vremenskom razdoblju od 29. siječnja do zaključno 19. veljače 2021.

Sve rubrike potrebno je ispuniti čitko i tiskanim slovima.

Sve rubrike u zahtjevu koje ostanu nepopunjene, preporučamo da se prekriže.

Za pomoć oko popunjavanja zahtjeva možete nazvati broj 0800 11 88.

 1. Podaci o podnositelju zahtjeva

U ovu rubriku u Zahtjevu potrebno je upisati vaše osobne podatke.

U rubriku „Ime i prezime“ potrebno je napisati ime u prvu kućicu, a prezime u drugu kućicu.

U rubriku koja se odnosi na OIB potrebno je upisati brojeve u za to predviđene kućice kako bi se izbjegla mogućnost pogreške.

Broj telefona ili mobitela za kontakt svakako je potrebno navesti kako bi vas Hrvatski Crveni križ mogao kontaktirati u slučaju potrebe utvrđivanja ili ispravaka podataka nužnih za isplatu novčane pomoći.

E-mail adresu za kontakt nije nužno upisivati ukoliko nemate e-mail adresu, a svi ostali podaci su obvezni.

 1. Adresa podnositelja zahtjeva

U ovu rubriku upisujete adresu nekretnine koja je oštećena u potresima, a na kojoj adresi imate prijavljeno prebivalište ili boravište. Potrebno je zaokružiti redni broj ispred prebivališta ili boravišta, odnosno 1 za prebivalište ili 2 za boravište.

Prijavljeno prebivalište je adresa koju ste prijavili u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) i koja vam je navedena na osobnoj iskaznici.

Prijavljeno boravište je adresa koju ste prijavili u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) i koja je navedena u potvrdi koju vam je MUP izdao.

Adresa oštećene nekretnine i adresa prebivališta odnosno boravišta mora biti ista kako bi se ispunio kriterij za isplatu.

Adresa privremenog smještaja je adresa na kojoj se trenutno nalazite. Ovu rubriku ispunjavate samo ukoliko se trenutno ne nalazite na adresi prijavljenog prebivališta odnosno boravišta koju ste naveli u prethodnim rubrikama. Primjerice, to može biti adresa u privremenom organiziranom smještaju (u vojarni, školskoj dvorani ili slično) ili adresa u privatnom smještaju u vlastitom aranžmanu (kod rodbine, prijatelja ili slično) Ukoliko se nalazite na/pored vlastitog doma/posjeda primjerice u smještajnom kontejneru, kamp kućici, šatoru ili slično onda ovu rubriku ne morate ispunjavati odnosno možete je prekrižiti.

 

 1. Podaci o članovima kućanstva

Ovaj dio zahtjeva ispunjavate samo ukoliko živite u kućanstvu s drugim osobama.

Ukoliko živite sami, ovaj dio zahtjeva ne ispunjavate.

U smislu odredbe članka 4. stavka 1. točke 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), kućanstvom se smatra svaka obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

U tablicu je potrebno navesti sljedeće osobne podatke članova vašeg kućanstva – ime i prezime, OIB i srodstvo. U rubriku „Srodstvo s podnositeljem zahtjeva“ upisujete odnos vas i člana vašeg kućanstva, primjerice da li je to vaša majka/otac, supruga/suprug, sin/kćer, baka/djed, bratić/sestrična i slično.

Ukoliko imate više od 5 članova zajedničkog kućanstva, možete dopisati članove zajedničkog kućanstva čije podatke niste mogli upisati u tablicu na prazan papir kojeg je potrebno priložiti uz zahtjev. Napominjemo da ukoliko dopisujete članove kućanstva na novom papiru, da je potrebno navesti sve podatke za ostale članove zajedničkog kućanstva – redni broj, ime i prezime, OIB i srodstvo s podnositeljem zahtjeva s tim da je važno početi od rednog broja 6 (prvih 5 članova kućanstva je navedeno u zahtjevu).

Na prazan papir obavezno se treba potpisati podnositelj zahtjeva.

 1. Podaci o oštećenosti objekta

U rubrici „Podaci o oštećenosti objekta“ potvrđujete da je nekretnina na kojoj imate prijavljeno prebivalište odnosno boravište oštećena uslijed potresa od 28. i 29. prosinca 2020. te naknadnim potresima koji su uslijedili te uz zahtjev prilažete dokaze o oštećenosti.

Kao dokaz oštećenosti zahtjevu možete priložiti:

 • izjavu ili opis oštećenja koji se upisuje u praznu kućicu,
 • fotodokumentaciju odnosno fotografije oštećenog objekta,
 • izjavu ili opis oštećenja koju ste dobili od statičara koji vam je objekt pregledao,
 • fotografiju naljepnice kojom je utvrđeno oštećenje (molimo slikati na način da se vidi da je naljepnica stavljena na vaš objekt) ili
 • bilo koji sličan dokaz kojim možete dokazati oštećenje vaše nekretnine.

 

 1. Podaci o načinu isplate

U ovoj rubrici prvo je potrebno zaokružiti želite li isplatu novčane pomoći na račun u banci ili putem poštanske uputnice.

 

Ukoliko ste zaokružili da želite isplatu novčane pomoći na račun u banci ispunjavate samo rubriku: „a) Podaci za isplatu na tekući račun“.

Ukoliko želite isplatu novčane pomoći na tekući račun, potrebno je u zahtjevu navesti broj vašeg tekućeg računa u IBAN formatu (primjerice HR7133300001125463521). IBAN format sadrži 21 znamenku od kojih su prve dvije slova (HR), a svaku je potrebno upisati u za to predviđene kućice kako bi se izbjegla mogućnost pogreške.

Ukoliko je vaš račun u blokadi i imate zaštićeni račun, u ovu rubriku potrebno je navesti i broj vašeg zaštićenog računa u IBAN formatu (primjerice HR7123600001125463521). IBAN format sadrži 21 znamenku od kojih su prve dvije slova (HR), a svaku je potrebno upisati u za to predviđene kućice kako bi se izbjegla mogućnost pogreške.

Ukoliko u zahtjevu upišete IBAN tekućeg računa i IBAN zaštićenog računa, novčana pomoć će vam biti isplaćena na zaštićeni račun.

 

Ukoliko ste zaokružili da želite isplatu novčane pomoći putem poštanske uputnice ispunjavate samo rubriku: „b) Podaci za isplatu putem poštanske uputnice“, odnosno ne upisujete broj svog tekućeg ili zaštićenog računa.

Kod isplate novčane pomoći putem poštanske uputnice možete izabrati između dvije mogućnosti:

 • možete novac preuzeti u poštanskom uredu što odabirete zaokruživanjem: „ U prostorijama poštanskog ureda“, ili
 • možete novac preuzeti kod poštara na adresi trenutnog smještaja zaokruživanjem: „ Na adresu trenutnog smještaja“.

U zadnjoj rubrici potrebno je navesti poštanski ured u kojemu će se isplata obaviti ili adresu na kojoj želi da se isplata obavi (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto – adresa trenutnog smještaja).

 

Na zahtjevu je potrebno naznačiti mjesto i datum ispunjavanja zahtjeva.

Zahtjev mora biti potpisan od strane podnositelj zahtjeva.

Provjeru pristiglih zahtjeva i ispunjavanja kriterija utvrđuje povjerenstvo koje, osim putem dokaza koji su dostavljeni uz zahtjev i službenih evidencija, može izvršiti i provjeru na terenu – očevid.

 

Napomene za osobe koje preuzimaju ispunjene zahtjeve:

 1. Prilikom preuzimanja zahtjeva potrebno je utvrditi identitet podnositelja zahtjeva uvidom u osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument (primjerice putovnica, vozačka dozvola ili drugi dokument sa slikom),
 2. U gornjem desnom kutu zahtjeva potrebno je naznačiti datum i mjesto zaprimanja zahtjeva.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content