JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA OBRTNICIMA I PODUZETNICIMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Obavještavamo Vas kako je danas, 20.05.2020. Sisačko-moslavačka županija objavila Javni poziv po Projektu “Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji i potpore za obrtna sredstva”.

Kapitalne pomoći koje će se dodjeljivati po ovom Projektu imaju obilježja bespovratnih
potpora odnosno potpora male vrijednosti.

Bespovratne potpore temeljem ovog Projekta dodjeljuju se sukladno Uredbi komisije (EU)
br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije na de minimis potpore.
Temeljem spomenute Uredbe, maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti koje jednom
poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od
200.000 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Projekta.

Prihvatljivi primatelji su subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao obrti i mikro
trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) a bave se proizvodnom djelatnosti i imaju sjedište te
obavljaju djelatnost na području Sisačko – moslavačke županije.
Korisnici moraju prilikom podnošenja zahtjeva zadovoljiti i slijedeće uvijete:
– zapošljavati od minimalno jednog zaposlenog do 9 (i 9) zaposlenih
– su pozitivno poslovali u prethodnoj godini
– imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima
– nisu imali blokadu poslovnog računa dužu od 30 dana u proteklih šest mjeseci do
podnošenja zahtjeva
– od njih nije zatražen povrat niti su u postupku povrata državnih potpora ili potpora male
vrijednosti
– nisu primili potporu u obliku subvencije, bespovratne potpore, povoljnog kredita, leasinga
ili jamstva iz nacionalnog/ EU izvora, čime bi maksimalno dozvoljen intenzitet potpore bio
premašen (Uredba o potporama male vrijednosti i Uredba o općem skupnom izuzeću –
GBER)
– nisu društvo u poteškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama (Uredba
Komisije EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.) što uključuje da za njih nije podnesen
prijedlog za otvaranje predstečajnoj ili stečajnog postupka odnosno da za njih nije
donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o poništenju ili
ukidanju rješenja kojim im je dano odobrenje za rad.

Rok za dostavu Zahtjeva je zaključno s 19.lipnja 2020.g.

Detalje Javnog poziva te potrebne uvjete i dokumentaciju možete pregledati ovdje

 

 

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content