Javni natječaj za prodaju dugotrajne imovine i opreme u vlasništvu Zajednice proizvođača Sisačko-moslavačke županije, Zadruga za proizvodnju, trgovinu i usluge – u likvidaciji, putem prikupljanja pisanih ponuda

Javni natječaj za prodaju dugotrajne imovine i opreme u vlasništvu Zajednice proizvođača Sisačko-moslavačke županije, zadruga za proizvodnju, trgovinu i usluge – u likvidaciji, putem prikupljanja pisanih ponuda.

Predmet prodaje:

  • Vertikalna automatska varilica za pakiranje sjemenki
  • Vertikalna automatska varilica za pakiranje meda
  • Homogenizator 130L
  • Pos Navia+MicroPos ladica za novac
  • LENOVO IDEAPAD 3

Početne cijene:

  • Vertikalna automatska varilica za pakiranje sjemenki: 3.210,10 eura (bez PDV-a)
  • Vertikalna automatska varilica za pakiranje meda: 6.420,19 eura (bez PDV-a)
  • Homogenizator 130L: 1.174,76 eura (bez PDV-a)
  • Pos Navia+MicroPos ladica za novac: 367,11 eura (bez PDV-a)
  • LENOVO IDEAPAD 3: 414,08 eura (bez PDV-a)

Rok za predaju ponuda: 2024-05-20 14:00

Javni natjecaj

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content