J A V N I P O Z I V za dodjelu zakupa za ribnjak, Letovanić

Javni poziv za dodjelu zakupa (u daljnjem tekstu: Javni poziv) raspisuje se za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske koji se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji, na području Općine Lekenik u k.o. Letovanić, k.o. Dužica i k.o. Žažina, a o kojem se podaci nalaze u Prilogu 1. ovog Javnog poziva.

Površina ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske iz stavka 1. ove točke iznosi 80,6425 ha.
Ovaj Javni poziv objavljen je na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište www.zemljiste.mps.hr i na oglasnoj ploči Općine Lekenik.

Rok za dostavu ponude je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ovog Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

 Popunjeni obrasci Gospodarskog programa šalju se i elektroničkim putem na e-mail adresu: zakup@zemljiste.mps.hr
Ponuda se dostavlja na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: Javni poziv za dodjelu zakupa za ribnjak u vlasništvu RH na području Općine Lekenik – ne otvarati.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content