Izvješće sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Lekenik

Na 8. sjednici Općinskog vijeća Općine Lekenik održanoj 09.03.2022. godine vijećnici Općinskog vijeća usvojili su dvije Odluke od šireg lokalnog značaja, te je općinski načelnik Ivica Perović koji je ujedno i predlagatelj akata podnio izviješće načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine.

Prva spomenuta odluka odnosi se na sufinanciranje cijene smještaja i dnevnog boravka u vrtiću djece s područja Općine Lekenik koja nisu ostvarila pravo upisa u predškolske programe Dječjeg vrtića Lekenik uslijed prostorno ograničenog kapaciteta vrtića koji ne može pratiti trendove povećanja broja djece odnosno vrtić ovog kapaciteta u slučaju prijema većeg broja djece ne bi udovoljio Državnim pedagoškim standardima. Samim time za djecu koja nisu upisana i koju su roditelji upisali u predškolske programe izvan područja naše općine iznos sufinanciranja koji je odlukom propisan iznosi 500,00 kuna po djetetu koje je općina u mogućnosti osigurati iz svog proračuna uz troškove koje osigurava za rad i funkcioniranje Dječjeg vrtića Lekenik, a kao potporu mladim obiteljima uz mnogobrojne druge potpore koje se osiguravaju iz proračuna.

Zahtjev za priznavanjem prava na sufinanciranje podnosi se JUO Općine Lekenik uz uvjet;

  • da dijete i njegovi roditelji, odnosno skrbnici, imaju prebivalište na području Općine Lekenik što dokazuju dostavom preslike osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu
  • da su roditelji podnijeli zahtjev za upis djece u programe predškolskog odgoja za tekuću pedagošku godinu u Dječjem vrtiću Lekenik, te da nisu ostvarili pravo upisa, što se dokazuje potvrdom Dječjeg vrtića Lekenik
  • da je dijete za koje s traži sufinanciranje upisano u program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću van Općine Lekenik, što se dokazuje potvrdom tog dječjeg vrtića. Ostala prava i obveze utvrditi će se ugovorom. Obrazac zahtjeva za sufinanciranje biti će objavljen na mrežnim stranicama Općine Lekenik.

Da protekom vremena od potresa 08. i 29.12.2020. godine te svih naknadnih podrhtavanja tla aktivnosti oko obnove i sanacije šteta ne jenjavaju dokaz su i mnogobrojne novčane pomoći kao i druge aktivnosti na terenu, a ovom odlukom propisani su uvjeti i kriteriji za vlasnike nekretnina čiji su individualni izvori opskrbe vodom oštećeni u potresu ili na drugi način više nisu pogodni za opskrbu domaćinstva vodom. U tom smislu Općina je kroz više mjeseci pomogla da mnogi vlasnici uz sufinanciranje prodube i pročiste svoje bunare, pomogla je u bušenju novih bušotina, a na područjima gdje postoji sagrađena vodovodna mreža sufinancirani su priključci na vodovod kao jedino trajno rješenje. Ovom odlukom osigurano je rješavanje problema za one obitelji koje su predale zahtjeve i u tijeku je njihovo rješavanje samo je promijenjen izvor financiranja. Do sada su troškovi isplaćivani iz sredstava uplaćenih donacija, a sada će se do utroška sredstava isti financirati iz sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. g.

Izviješće općinskog načelnika Općine Lekenik za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine kojeg je podnio osim pisanog i usmeno na samoj sjednici sadržajno su pobrojane mnogobrojne aktivnosti od projektnih, tehničkih do administrativnih.

 


 

Zahtjev za SUFINANCIRANJE smještaja i dnevnog boravka djeteta koje pohađa vrtić izvan područja Općine Lekenik jer dijete nije ostvarilo pravo upisa za tekuću pedagošku godinu u Dječjem vrtiću Lekenik

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content