ISPLATE BOŽIĆNICA

Jednokratna prigodna novčana pomoć Božićnica isplaćivati će se  umirovljenicima i korisnicima novčane naknade za starije osobe sa mirovinama   najviše do 424 EUR  te korisnicima novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje, nezaposlenim hrvatskim braniteljima i korisnicima zajamčene minimalne naknade Općina Lekenik u razdoblju od 11.12. do 15.12. 2023. godine.

Gotovinska isplata će se odvijati u prostoru bivše OTP banke, Zagrebačka 77A u Lekeniku u vremenu od 9.00-12.00 sati uz predočenje osobne iskaznice, te ostale dokumentacije.

Kriteriji i kategorije za isplatu naknade iz sredstava osiguranih u Proračunu općine Lekenik za 2023. godinu,  su slijedeći:

RB KATEGORIJA VISINA MIROVINE/NAKNADE IZNOS

BOŽIĆNICE

(EUR)

1. Umirovljenici i korisnici NN za starije osobe  do 225,00 EUR 40,00
2. Umirovljenici od 225,00-424,00 EUR 20,00
3. Nezaposleni hrvatski branitelji i korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje prema posebnom Pravilniku 40,00
4. korisnici zajamčene minimalne nak. zajamčeni iznos 40,00

Kod isplate koristimo se podacima koje je ustupilo Mirovinsko, iznimno umirovljenici i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, koji se ne nalaze na popisu HZMO svoj status dokazuju zadnjim odreskom mirovine, obavijesti o mirovinskim primanjima iz nadležne banke ili potvrdom HZMO  da prima mirovinu/naknadu i njenu visinu.

 Korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje moraju donijeti Potvrdu Odsjeka za hrvatske branitelje Sisačko-moslavačke županije kojom dokazuju svoj status  korisnika iste, te braniteljsku iskaznicu, budući popisom istih ne raspolažemo. Ukoliko kao dokaz korisnici koriste Rješenja ista ne mogu biti starija od godine dana.

 

 Nezaposleni Hrvatski branitelji ukoliko kao takvi nisu na popisu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje moraju donijeti potvrdu da su nezaposleni i predočiti braniteljsku iskaznicu.

 

Molimo sve spomenute Potvrde  pribaviti na vrijeme.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content