INFORMACIJE O UVOĐENU PRIREZA POREZU NA DOHODAK NA PODRUČJU OPĆINE LEKENIK

Općina Lekenik planira uvođenje prireza porezu na dohodak po stopi od 10% počevši od 1.1.2023. godine.

Općina Lekenik do sada nije imala uveden prirez porezu na dohodak iako je imala zakonsko pravo na njegovo uvođenje. Razlog tome bila je relativno dovoljna realizacija prihoda kroz sustav poreza, naplate komunalne naknade i ostalih izvora općinskih prihoda. Prirez porezu na dohodak također imaju uveden brojni gradovi i općine u našem okruženju.

Unatoč smanjenju prihoda uslijed poreznih reformi općina provodi velik broj projekata za koje je potrebno osigurati i određeni iznos sufinanciranja od strane općine. Uz to postoji veliki broj bitnih elemenata komunalne infrastrukture koje je potrebno izgraditi, poput sustava za opskrbu pitkom vodom, održavanje cesta, groblja, odvodnih kanala i ostale komunalne infrastrukture. Uz to izražena je potreba za izgradnjom novog objekta dječjeg vrtića za čiju izgradnju su već osigurana bespovratna sredstva, no ona nisu dovoljna, te općina ima obvezu osigurati preostala sredstva za realizaciju tog projekta. Uvođenje prireza porezu na dohodak javlja se kao  nužna i jedino moguća opcija ostvarenja dodatnih prihoda za realizaciju navedenih ciljeva.

Obveznici plaćanja prireza porezu na dohodak su sve zaposlene osobe tj. obveznici plaćanja poreza na dohodak koje imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Lekenik.

Prirez porezu na dohodak ne plaćaju zaposlene osobe koje ostvaruju  minimalnu plaću u visini određenoj odlukom Vlade Republike Hrvatske, u bruto iznosu od 4.687,50 kuna, odnosno u iznosu od 700,00 eura od 1.1.2023.

Osnovica za obračun prireza je porez koji se obračunava na plaću. Dakle, prirez iznosi 10% od obračunatog poreza na plaću, a ne 10% od plaće.

Naplatu prireza vrši Porezna uprava.

Radi lakšeg uvida u iznos prireza porezu na dohodak, u prilogu donosimo primjere njegovog izračuna na nekoliko iznosa plaća.

BRUTO PLAĆA NETO PLAĆA POREZ

NA DOHODAK

PRIREZ
6.000,00 HRK

(796,34 €)

4.624,00 HRK

(613,71 €)

160,00 HRK

(21.24 €)

16,00 HRK

(2,12 €)

7.000,00 HRK

(929,07 €)

5.248,00 HRK

(626,53 €)

320,00 HRK

(42,47 €)

32,00 HRK

(4,25 €)

10.000,00 HRK

(1.327,23 €)

7.120,00 HRK

(944,99 €)

800,00 HRK

(106,18 €)

80,00 HRK

(10,62 €)

15.000,00 HRK

(1.990,84 €)

10.240,00 HRK

(1.359,08 €)

1.600,00 HRK

(212,36 €)

160,00 HRK

(21,24 €)

 

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content