Edukacija o izmjenama zakonskih propisa iz područja djelovanja udruga

Poštovani predstavnici udruga građana na području Općine Lekenik,

pozivamo Vas na edukaciju vezanu uz izmjene zakonskih propisa iz područja djelovanja udruga, s posebnim naglaskom na obvezu usklađivanja statuta s novim zakonskim propisima.

Edukaciju će održati Silvija Desić Basarić, mag.iur., Voditeljica službe za opću upravu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Edukacija će se održati u četvrtak, 05. ožujka 2015. godine, s početkom u 17,00 sati u prostoru Osnovne škole Mladost u Lekeniku.

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivica Perović, ing.prom., v.r.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content