JAVNI POZIV na prezentaciju mjera i potpora

U suradnji sa predstavnicima konzultantske tvrtke “Eurokonzalting” d.o.o. Pula kao
predavačima i prezentatorima, Općina Lekenik organizira javnu prezentaciju – interaktivnu radionicu pod nazivom:
“Poduzetnik i mladi poduzetnik, poduzetnička ideja i mogućnost zapošljavanja i/ili samozapošljavanja i korištenja poticajnih mjera i bespovratnih sredstava iz fondova EU – e i drugih izvora u procesu razvijanja poduzetničke ideje i vlastitog ili zajedničkog ili više združenih poduzetničkih poduhvata – investicijskih projekata”
Uvažavajući tematiku i program Prezentacije, te edukativne, a posebno informacije o
mogućnostima korištenja poticajnih mjera i bespovratnih sredstava koje će se moći dobiti tijekom dvodnevnog programa, ovim putem upućujemo
J A V N I  P O Z I V
kojim pozivamo sve zainteresirane mještane, te predstavnike Turističke zajednice Općine Lekenik, Lokalne akcijske grupe “Zrinska gora”, predstavnike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostave Sisak, kao i sve druge pravne i fizičke subjekte sa područja naše Općine koji prepoznaju svoj interes da se odazovu i svojim aktivnim učešćem doprinesu da prezentacija kao interaktivna radionica postigne što bolje rezultate.
Prezentacija ili interaktivna radionica je besplatna i održati će se u Hrvatskom domu i to u terminima i prema slijedećem programu:
22. svinja 2015. ( petak ) od 15.00 – 21.00 sati:
Modul 1.: Poduzetništvo i investicije
Modul 2.: Investicijska odluka i investicijsko okruženje
Modul 3.: Sistem bespovratnog sufinanciranja i uloga konzultanata
Modul 4.: Programi i Mjere, otvoreni ili aktualni i natječaji u najavi, te godišnji plan
raspisivanja natječaja
Modul 5.: Zajednička interaktivna radionica za sve sudionike Prezentacije
23. svinja 2015. ( subota ) od 10.00 – 14.00 sati:
Modul 6.: Individualne konzultacije – za sve zainteresirane sudionike Prezentacije.
Napomena: Trajanje Modula 6. ovisiti će o broju, pa u slučaju potrebe, planirano vrijeme
može biti i duže, odnosno prilagoditi će se odazivu zainteresiranih sudionika.
Za sve informacije vezano za ovaj Javni poziv, molimo da se obratite na slijedeće kontakte:
1. – Općina Lekenik – Načelnik Ivica Perović:
 Telefon: 044 52 78 11
 E – mail: ivica.perovic@lekenik.hr
2. – Eurokonzalting – regionalni predstavnik Ivica Ivčević:
 Mobitel: 098 20 81 04 ili 099 453 31 08 ( Viber/WhatsUp )
 E – mail: ivica.ivcevic@eurokonzalting.hr

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content