Akti i obrasci

Pregledajte i preuzmite dokumente u nastavku.

STATUT OPĆINE LEKENIK

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LEKENIK

ODLUKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I DJELOKRUGU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LEKENIK

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA TE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA JUO OPĆINE LEKENIK

PRORAČUN OPĆINE LEKENIK ZA 2021. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LEKENIK ZA 2020. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LEKENIK ZA 2019. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE LEKENIK ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LEKENIK ZA 2019. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LEKENIK ZA 2018. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE LEKENIK ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA PRORAČUNSKIH KORISNIKA - DJEČJI VRTIĆ LEKENIK

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content