Najava projekata

Poduzetnička zona Marof Lekenik – pokretač lokalnog razvoja

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Početna konferencija projekta “Poduzetnička zona Marof Lekenik – pokretač lokalnog razvoja” održana je u petak 19. prosinca 2014. godine u prostorijama Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik kako bi se projekt predstavio medijima i široj javnosti. Projekt je pripremljen u suradnji Općine Lekenik i Razvojne agencije Sisačko –moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. U veljači 2014. prijavljen je na IV. poziv za dostavu projektnih prijedloga za “Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu”, broj poziva RC 1.1.O5, financirane u sklopu operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. Nakon provedenog postupka ocjenjivanja projektnih prijava odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ovaj projekt je odabran za financiranje te je u rujnu 2014. općina Lekenik sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007.- 2013.
Provedba projekta započela je 1. listopada 2014., a projekt će trajati 24 mjeseca. Ugovorna vrijednost projekta iznosi 32.608.320,66 kn, od čega dodijeljena bespovratna sredstva iznose 30.778.993,87 kn (94,39 %), a Općina Lekenik sufinancirati će projekt u iznosu od 1.829.326,79 kn (5,61 %).
Za upravljanje cjelokupnim projektom, te realizaciju projektnih aktivnosti i vremenske dinamike zadužen je Projektni tim koji se sastoji od pet imenovanih članova nositelja projekta Općine Lekenik i projektnog partnera Razvojne agencije SMŽ SI-MO-RA d.o.o.

Opći cilj ovog Projekta je doprinijeti održivom razvoju Općine Lekenik i šireg okruženja poticanjem rasta malih i srednjih poduzeća (MSP) i stvaranjem novih radnih mjesta izgradnjom komunalne i energetske infrastrukture u poduzetničkoj zoni te kroz ulaganja u razvoj ljudskih potencijala i marketing.

Osnovni elementi projekta su:
– „Infrastrukturni radovi u Zoni“ – realizacijom ovog projekta malim i srednjim poduzetnicima bit će stavljeno na raspolaganje 304.300 m2 uređenog i potpuno opremljenog građevinskog zemljišta na izuzetno atraktivnoj lokaciji.
– „Upravljanje Zonom i marketing“ – kako bi izgrađena infrastruktura stavila u funkciju kroz marketinške i edukativne aktivnosti osigurati će se povoljni uvjeti za prihvat i rad s investitorima te aktivirati potencijali Zone.

Aktiviranje potencijala izrazitih konkurentskih prednosti Poduzetničke zone Marof Lekenik izravno je povezno s poticanjem razvoja poduzetništva, povećanjem broja gospodarskih subjekata te porastom zaposlenosti što čini ovaj projekt izuzetno vrijednim za lokalnu i regionalnu zajednicu.
Za više informacija o projektu možete kontaktirati:

Općina Lekenik:
VIKTORIJA MAJCEN,
Projektni asistent za koordinaciju – voditeljica projekta ispred Općine Lekenik
Tel: +385 (0)44 527 813
Faks: +385 (0)44 527 818
e-pošta: viktorijamajcen@gmail.com

Razvojna agencija SMŽ SI-MO-RA:
ANAMARIJA VULIĆ KOVJANIĆ,
Voditelj projekta
Tel: +385 (0)44 544 204
Faks: +385 (0)44 544 206
e-pošta: anamarija@simora.hr