Najava projekata

Poduzetnička zona

Cilj Općine Lekenik je iskoristiti potencijal svog povoljnog geografskog smještaja i dovesti na svoje područje poduzetnike i gospodarstvenike iz cijele okolice.

Općina Lekenik osnovala je 2006. godine Poduzetničku zonu “Marof” Lekenik u kojoj su predviđene ukupno 43 parcele i to 23 parcele gospodarsko- proizvodne namjene i 20 parcela gospodarsko- poslovne namjene.

Ukupna vrijednost ulaganja u zonu procjenjuju se na 28.110.000,00 kuna.

Cilj Općine Lekenik je iskoristiti potencijal svog povoljnog geografskog smještaja i dovesti na svoje područje poduzetnike i gospodarstvenike iz cijele okolice. S obzirom na kapacitet i veliki interes pretpostavlja se da bi se u prvoj fazi poslovanja moglo zaposliti oko 450 radnika.

Republika Hrvatska je darovala 34,68 ha zemljišta u vrijednosti 34.684.000,00 kuna.

Poduzetnička zona “MAROF” u Lekeniku ukupne je površine 38,76 ha od čega se po planu izdvaja po namjenama:

 • Proizvodne namjene 16,73
 • Uslužne djelatnosti 13,70
 • Zelene površine 1,30
 • infrastruk. sustavi 7,03

U poduzetničkoj zoni projektira se i planira izgradnja za:

 • kolne,kolno pješačke i pješačke površine
 • vodovodna mreža
 • javna mješovita odvodnja
 • niskonaponska mreža
 • javna rasvjeta
 • plinovod-priključni zdenci
 • telekomunikacije-priključni zdenci

POGODNOSTI I PREDNOSTI

 • povoljan geografski smještaj i dobra prometna povezanost: blizina metropole, zračne luke, željeznice, čvorišta buduće autoceste Zagreb-Sisak, te položaj na državnoj cesti Zagreb-Sisak
 • prihvatljivi iznosi plaćanja komunalnog doprinosa – max. 9,00kn/m3 za manje objekte uslužnih djelatnosti, a za veće dodatno smanjivanje ovisno o veličini i namjeni
 • Potpuno i djelomično oslobođenje komunalne naknade kroz prve tri godine i to:  u prvoj godini rada 100%, drugoj 50% i trećoj 25%