Preporuka o elektroničkom održavanju svih skupština i sjednica različitih udruga

Zbog pogoršane epidemiološke situacije vezane na zaraznu bolest
COVID-19, te sukladno procjeni nadležne epidemiološke službe, Zavoda za javno zdravstvo
Sisačko-moslavačke županije, URBROJ: 2176-124-5/20-8958 od 21. listopada 2020., sve
skupštine i sjednice različitih udruga s većim brojem članova potrebno je održavati u online
obliku.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content