Razvojni projekti: Sisačko-moslavačka županija

Poduzetnička zona Marof Lekenik

Malim i srednjim poduzetnicima namijenjeno je 304.300 m2 uređenog i potpuno opremljenog građevinskog zemljišta na izuzetno atraktivnoj lokaciji

U veljači 2014. projekt je prijavljen na IV. poziv za dostavu projektnih prijedloga za “Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu”. Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ovaj je projekt odabran za financiranje te je u rujnu 2014. općina Lekenik sklopila ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007.- 2013. Provedba projekta počela je 1. listopada 2014., a trajat će 24 mjeseca. Za upravljanje cjelokupnim projektom te realizaciju projektnih aktivnosti i vremenske dinamike zadužen je projektni tim koji se sastoji od pet imenovanih članova nositelja projekta Općine Lekenik i projektnog partnera Razvojne agencije SMŽ SI-MO-RA d.o.o. Ugovorna vrijednost projekta iznosi 32,608.320,66 kn.

Opći cilj projekta je pridonijeti održivom razvoju općine Lekenik i šireg okruženja poticanjem rasta malih i srednjih poduzeća i stvaranjem novih radnih mjesta izgradnjom komunalne i energetske infrastrukture u poduzetničkoj zoni te kroz ulaganja u razvoj ljudskih potencijala i marketing. Kako bi se izgrađena infrastruktura stavila u funkciju kroz marketinške i edukativne aktivnosti, osigurat će se povoljni uvjeti za prihvat i rad s investitorima te aktivirati potencijali Zone. Aktiviranje potencijala izrazitih konkurentskih prednosti Poduzetničke zone Marof Lekenik izravno je povezno s poticanjem razvoja poduzetništva, povećanjem broja gospodarskih subjekata te porastom zaposlenosti, što ga čini izuzetno vrijednim za lokalnu i regionalnu zajednicu.

 

Župan Ivo Žinić: Naglasak je na osnaživanju poduzetnika

Cilj ovih projekata je pridonijeti održivom razvoju Sisačkomoslavačke županije poticanjem stvaranja i rasta malih i srednjih poduzeća i otvaranjem novih radnih mjesta. Osim izgradnjekomunalne i energetske infrastrukture u poduzetničkim zonama, naglasak je stavljen i na promociju poduzetništva i osnaživanje kapaciteta postojećih i potencijalnih poduzetnika uz pružanje poslovne podrške s institucionalne razine kao ključa za pokretanje usporenih gospodarskih tokova i poticanja regionalnog razvoja.

Aktiviranje potencijala izrazitih konkurentskih prednosti Poduzetničkih zona Marof Lekenik i Jasenovac čine ove projekte izuzetno vrijednima za lokalnu i regionalnu zajednicu, što je prepoznato i u Planu razvoja poduzetničkih zona na području Sisačko-moslavačke županije. Priča tu ne staje, te se planira nadogradnja na rezultate ovih projekata u vidu otvaranja poduzetničkih inkubatora i sličnih projekata iz područja poboljšanja poslovne infrastrukture, ali i drugih područja koristeći dostupne izvore financiranja iz fondova EU

 

Preuzeto sa: http://www.vecernji.hr/gospodarstvo/razvojni-projekti-sisacko-moslavacka-zupanija-1018799