Općina Lekenik pokrenula je prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni

„Poduzetnička zona Marof Lekenik – pokretač lokalnog razvoja“ projekt koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj 30.09.2016. prezentiran na završnoj konferenciji

Općina Lekenik pokrenula je postupak prodaje parcela u poduzetničkoj zoni Marof u Lekeniku te je po prvom natječaju u postupku sklapanje ugovora sa prvim poduzetnikom. Početna cijena zemljišta iznosi 41,00 kn/m2. Kako su završeni radovi izgradnje infrastrukture koji su financirani iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu programa 2007.- 2013. za realizaciju projekta “Poduzetnička zona Marof Lekenik – pokretač lokalnog razvoja”, RC.1.1.05-0102., poduzetnicima se stavlja na raspolaganje potpuno opremljeno građevinsko zemljište.

Provedba projekta započela je 1. listopada 2014., a završila 30.09.2016. završnom konferencijom, kao posljednjom aktivnosti navedenog projekta, na kojoj su prezentirani rezultati provedbe projekta, u sklopu koje su mediji, dužnosnici, sudionici u realizaciji i ostali zainteresirani obišli infrastrukturno opremljenu poduzetničku zonu spremnu za prijem poduzetnika. Ugovorna vrijednost projekta iznosi 32.608.320,66 kn od kojih 94,39 % čine bespovratna sredstva ukupno prihvatljivih troškova a 5,61% ukupno prihvatljivih troškova sufinancira Općina Lekenik.

Odluku o financiranju projekta, temeljem koje su Općini Lekenik dodjeljena bespovratna financijska sredstva, za realizaciju ulaganja u navedeni projekt, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je 11. kolovoza 2014. godine, po objavljenom Pozivu za dostavu projektnih prijedloga Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007-2013.. Ugovorom koji je općinski načelnik Općine Lekenik, Ivica Perović, potpisao u rujnu 2014. godine, određeni su detalji provedbe projekta, za koju provedbu je Općina Lekenik, kao korisnik, odgovorna Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Projekt je pripremljen i proveden u suradnji s Razvojnom agencijom Sisačko – moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.. Unatoč poteškoćama koje su se pojavile tijekom realizacije projekta radovi su završeni unutar razdoblja provedbe projekta, te je Poduzetnička zona u potpunosti infrastrukturno opremljena i spremna za prijem poduzetnika i početak poduzetničke aktivnosti.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se jave u Općinu Lekenik ili pismenim putem iskažu interes za ulaganje u Poduzetničku zonu u Lekenik. Prednosti koje nudi Općina Lekenik uz dobru prometnu povezanost autocestom, državnom cestom, željeznicom i blizinom zračne luke i Zagreba, do kojih se stigne za tridesetak minuta, svakako su i komunalni doprinos koji je jedan od najnižih i iznosi do 9,00 kn/m3. Nadalje, Općina je predvidjela i oslobađanje o plaćanja komunalne naknade poduzetnicima u iznosu od 100% u prvoj godini djelovanja, 50% u drugoj i 25% u trećoj godini djelovanja pod uvjetom da poduzetnik zaposli najmanje pet djelatnika sa područja općine.

Rado ćemo pružiti pomoć i podršku svim zainteresiranim investitorima koje pozivamo da nam se obrate s povjerenjem.