Objava za medije

Završna konferencija zakazana za petak 30. rujna 2016. godine održava se kao dio projektne aktivnosti projekta “Poduzetnička zona Marof Lekenik – pokretač lokalnog razvoja” kojeg je Općina Lekenik u suradnji s Razvojnom agencijom Sisačko –moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. u veljači 2014. prijavlila na IV. poziv za dostavu projektnih prijedloga za “Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu”, financiranu u sklopu operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. Nakon provedenog postupka ocjenjivanja projektnih prijava odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ovaj projekt je odabran za financiranje te je u rujnu 2014. općina Lekenik sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007.- 2013.

Provedba projekta započela je 1. listopada 2014., a završava sa 30.09.2016. Ugovorna vrijednost projekta iznosi 32.608.320,66 kn, od kojih bespovratna sredstva iznose 94,39 %, a Općina Lekenik sufinancira 5,61 % ukupno prihvatljivih troškova.

Za upravljanje cjelokupnim projektom, te realizaciju projektnih aktivnosti i vremenske dinamike zadužen je Projektni tim koji se sastoji od pet imenovanih članova nositelja projekta Općine Lekenik i projektnog partnera, Razvojne agencije SMŽ SI-MO-RA d.o.o.. Za provedbu Ugovora Općina Lekenik, kao korisnik, odgovorna je Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Opći cilj ovog Projekta je doprinijeti održivom razvoju Općine Lekenik i šireg okruženja poticanjem rasta malih i srednjih poduzeća (MSP) i stvaranjem novih radnih mjesta, izgradnjom komunalne i energetske infrastrukture u poduzetničkoj zoni te kroz ulaganja u razvoj ljudskih potencijala i marketing. Realizacijom ovog projekta malim i srednjim poduzetnicima stavljeno je na raspolaganje 304.300 m2 uređenog i potpuno opremljenog građevinskog zemljišta, koje se sastoji od 43 parcele gospodarske poslovne i proizvodne namjene, na kojem poduzetnici mogu realizirati svoje projekte. Osim toga poduzetnici će moći koristiti i usluge poslovne podrške, čime će se omogućiti daljnji razvoj pozitivne poduzetničke klime i povećanje broja potencijalnih investitora.

Osnovni elementi projekta su „Infrastrukturni radovi u Zoni“ čijom realizacijom su uklonjene prepreke za rast MSP i omogućena realizacija investicijskih projekata novih i postojećih poduzetnika te „Upravljanje Zonom i marketing“ potreban kako bi se izgrađena infrastruktura stavila u funkciju te kako bi se kroz marketinške aktivnosti i osiguravanje povoljnih uvjeta za prihvat i rad s investitorima aktivirati potencijali Zone.