Iz medija: Općina Lekenik mogla bi postati najrazvijenija u regiji

Prema povučenim sredstvima iz EU fondova i planiranim investicijama, općina Lekenik mogla bi postati jedna od najrazvijenijih u regiji. Naime, „Poduzetnička zona Marof“ u Lekeniku projekt je na kojem se radi već 10 godina, a prije godinu dana podržan je i od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od oko 30 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost projekta je 32 milijuna kuna, a ostatak financira sama Općina.

Poslovna zona prostire se na 40 hektara, a poduzetnicima će biti na raspolaganju 38 parcela veličine od 5.000 do 7.000 kvadratnih metara. Radovi bi trebali biti gotovi do 30. lipnja iduće godine, a prema riječima načelnika Ivice Perovića, mogli bi završiti i prije planiranog roka jer im vrijeme ide na ruku. Uređuje se kompletna infrastruktura: elektroinstalacije, javna rasvjeta, telekomunikacija, plinovod, vodoopskrba, sanitarna i oborinska odvodnja, te prometnice.

Blizina autoceste A11 kao i lokacija na glavnoj prometnici Zagreb-Sisak jedna je od prednosti ove zone za koju su već sada interes pokazali mnogi investitori. No, tek po završetku radova Općina će raspisati javni natječaj za prodaju parcela.

Načelnik je najavio kako će buduće vlasnike parcela osloboditi plaćanja komunalne naknade uz uvjet da zaposle najmanje 5 djelatnika s područja Općine. Prve će godine u potpunosti biti oslobođeni plaćanja, drugu godinu plaćat će 50%, dok će treće godine plaćati 70%. Inače, cijena komunalnog doprinosa je niska na području cijele Općine i iznosi oko 8 kuna, dok su za neke objekte (skladišta) ti iznosi i niži.

Više na: http://www.cityportal.hr/opcina-lekenik-mogla-bi-postati-najrazvijenija-u-regiji/