Novosti

Plan preventivne deratizacije na području Općine Lekenik u 2017.godini