OBAVIJEST RODITELJIMA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SUFINANCIRANJE OBRAZOVNOG MATERIJALA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

Sukladno Odluci načelnika Općine Lekenik o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala, te školskog pribora  učenicima osnovnih škola s područja Općine Lekenik u  školskoj godini 2019/2020, pozivamo roditelje koji ostvaruju pravo na sufinanciranje da podnesu zahtjev za isplatu Općini Lekenik.

 

Zahtjev se može podnijeti odmah po nabavi obrazovnog materijala i školskog pribora  uz predočenje računa, a najkasnije do 30. listopada 2019.g.

 

Zahtjevu je potrebno priložiti:

– dokaz o prebivalištu učenika ( potvrda o prebivalištu ili kopija važeće osobne iskaznice)

– račun

– preslik kartice roditelja na kojoj je vidljiv IBAN računa radi uplate

– suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka

– te ostala potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na sufinanciranje.

 

 

 

                                                                                                         OPĆINA LEKENIK

 

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik