Natječaji

Poziv na dostavu ponude za nabavu robe za socijalne pakete za socijalno ugrožene na području Općine Lekenik povodom Božićnih blagdana