Novosti

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava-izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Lekenik